Tornionlaaksossa liikkui vuonna 1736 – 1737 ranskalainen tiederetkikunta, jota johti ranskalainen matemaatikko ja tähtitieteliä Pierre Louis Moreau de Maupertuis. Hänen mukanaan kulkivat, Alexis Claude Clairaut, Charles Étienne Louis Camus ja Pierre Charles Le Monnier, tähtitieteilijöitä hekin. Joukon jäsenillä oli myös muita mielenkiinnon kohteita, erityisesti matematiikka. Mukana kulkivat myös Reginald Outhier ja ruotsalaiset Anders Celsius ja Anders Hellant. Heistä jälkimmäinen oli syntyisin Pellosta. Seurueen tarkoituksena oli selvittää mittauksilla, onko maapallo pyöreä vai navoiltaan litistynyt. Tiederetkue jätti jälkensä niin tieteen historiaan kuin Tornionlaaksolaiseen perinnetietouteen.

Tieteellisen työn ohessa retkeläiset joutuivat tutustumaan paikallisiin luonnonoloihin. Tornionjoen jäälle mitattiin 14,3 km:n perusviiva ja sitä käyttäen meridiaaniasteen pituus laskettiin kolmiomittauksella. Eteläisin mittauspaikka oli Tornion kirkontorni ja pohjoisin oli Kittisvaara 4 km Pellon keskustan pohjoispuolella. Vaaralle on vuonna 1956 pystytetty muistomerkki.

Maupertuis raportoi palattuaan, että yksi meridiaaniaste on Lapissa 57.437,9 toise’ia. (Ranskalainen pituusmitta toise vastasi 1,949 metriä.) Tämä tulos, verrattuna arvoon 57.060 toise’ia Pariisin lähellä osoitti, että maapallo on litistynyt -navoilta. Mittauksiin sisältyi myöhemmin todettuja suuriakin virheitä, mutta ne olivat silti oikeansuuntaisia. Ranskan kuningas palkitsi mm. Celsiuksen 1.000 livren vuotuisella eläkkeellä.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis Wikipediassa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Moreau_de_Maupertuis

Anders Celcius Wikipediassa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius