Tornionjoen upeille koskille – Valkeakoskelle ja Hirvaskoskelle – pääsee luontopolkuja pitkin. Pellon Lehmivaarasta kääntyy tie Valkeakoskelle (Torniontie 21, Pello). Tien päässä on P-paikka, josta merkityt polut lähtevät.

Valkeakoskella ja Hirvaskoskella on molemmissa laavu.