Sportanläggningen Pyrevä i centrala Pello, från luften