Sportparken Pyrevä i Pello centrum

Bakom Hotell Pellonhovi ligger den mångsidiga Sportparken Pyrevä som betjänar alla åldersgrupper. I parken finns lek-, motions-, och konditionsredskap samt äventyrsinspirerande löpbanor.