Under resans gång hittar du utmärkt boende i anknytning till SEO PELLO. En- och två personers rum med minikök och bastu. Ett större gäng kan behändigt inkvarteras i rummet för fyra eller sex personer. I vår ena lägenhet finns kök och i den andra minikök och bastu.