Överstelöjtnant Ragnar Nordström hade en liten grotta i Ratasvaara som gömställe efter stilleståndet vid andra världskrigets slut. Av politiska skäl var Nordström i landsflykt i Stockholm åren ’45 – ’48.  Utsiktsstigen till gömstället finns invid polcirkeln, omkring 3 mil söder om centrum av Pello i Lappland. Du kan välja en stig som är ca 3 kilometer lång eller en kortare, med 500 meter ganska tuff klättring.

 

VIDEO: Everstin Piilo – Överstens Gömställe -Utsiktsstigen och grotta in Pello – Juoksenki – polcirkeln – Lappland – Finland