Utställningen för miljökonst Oranki Art är ett projekt av flera konstnärer i samarbete, och förnyas hela tiden. Utställningen är på en skogklädd ås nära Orajärvi by, omkring 25 km norr om Pello centrum. Kom och vidga dina uppfattningar om vad konst är, mitt uppe i det vackra skogslandskapet!

OrankiArt Miljökonst utställning – Pello – Lapland Finland