Bakom hotell Pellonhovi finns Pyrevä, en mångsidig sportpark för alla åldrar. Där finns utrustning för lekar, motion och träning, likaså flera banor som inspirerar till löpning. Här finns också en estrad där det om somrarna anordnas olika evenemang och konserter.

VIDEO: Sportpark Pyrevä i Pello