Retkellä Tornionjoen koskille elokuussa 2020. Kuvaaja Iina Askonen.