I Pello är förhållandena för snöskoteråkning idealiska, eftersom det utöver kommunens egna snöskoterleder också finns utmärkta rutter på andra sidan gränsen i Sverige. I Pello är de för ändamålet reserverade snöskoterlederna över 120 km, och därtill finns det ca 190 km övriga rutter där skoterkörning tillåts. Skulle en snöskoter få hicka under färden, så finns det i Pello flera företag som fixar skoterproblemen så att färden kan fortsätta.

En karta över snöskoterlederna hittar du här:

https://travelpello.fi/files/mkkartta_322.pdf