Vattendragen i Pello kommun – älvar och sjöar – bjuder på utmärkta förhållanden för kanotpaddling, om så önskas i kombination med sportfiske. De mindre åarna som rinner ut i Torne älv bildar mycket speciella miljöer för paddlare, med varierande strömhastighet och flödesvolym. Själva Torne älv med dess forsar bildar mäktiga upplevelser, där de skummande forsarna är en utmaning för paddlarna. Kanot är också ett utmärkt sätt att besöka hela älvdalen, längs med riksgränsen och genom sex kommuners vatten (Pajala, Pello, Övertorneå, Ylitornio, Torneå och Haparanda). Lasta kanoten på biltaket och sätt kurs mot vattenrutterna i Tornedalen!

Mer information HÄR om ”Nightless Night paddling route”.