Fransmannen Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen på 1700-talet

Tornedalen i Lappland hade under åren 1736 och 1737 besök av en fransk-svensk vetenskaplig expedition som koncentrerade sig på gradmätning av jordklotet och som leddes av den franska matematikern, filosofen och astronomen Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759). Avsikten för Maupertuis följe var att genom gradmätning utreda om jordklotet var runt eller tillplattat vid polerna. En motsvarande expedition sändes till ekvatorn i området kring den nuvarande staten Ecuador.

Maupertuis var en av de ledande filosoferna och vetenskapsmännen i den franska vetenskapsakademin under upplysningstiden.

Maupertus hade sällskap av Alexis Claude Clairaut, Charles Étienne, Louis Camus och Pierre Charles Le Monnier, även de astronomer. I enlighet med upplysningstidens anda var expeditionens medlemmar tvärvetenskapliga: vid sidan av astronomi var de särskilt intresserade av matematik. I expeditionsgruppen ingick även Reginald Outhier samt de svenska vetenskapsmännen Anders Celsius och Anders Hellant. Celcius som är en av Sveriges historiskt mest kända vetenskapsmän var professor i astronomi vid Uppsala universitet. Hellant var däremot född i Pello.

Maupertuis forskargrupp som hade siktet ställt på Lappland satte sin prägel på såväl den vetenskapliga historian som på Tornedalens traditionsvetenskap.
Vid sidan av gradmätningen bekantade expeditionsmedlemmarna sig även med de lokala utmanande arktiska naturförhållandena. På Torne älvs is uppmättes en 14,3 km lång baslinje som sedan användes för att beräkna meridiangradens längd genom triangelmätning. Den sydligaste mätpunkten var Torneås kyrktorn och den nordligaste var Kittisvaara som ligger ca 4 km norr om Pello centrum. År 1956 restes ett minnesmärke (Maupertuis Memorial) i Kittisvaara som nu är ett populärt turistmål.

Även vid Aavasaksa (Övertorneå) som ligger söder om Pello har man rest ett minnesmärke över Pierre Louis de Maupertuis expedition. Dessutom finns ett Maupertuis- och gradmätningsinspirerat kabinett vid Pellos populäraste turistmål Vihreä Pysäkki.

Efter återkomsten rapporterade Maupertuis att en av meridiangraderna i Lappland är 57.437,9 toise (det franska längdmåttet toise motsvarade 1,949 meter). Detta resultat, i jämförelse med värdet 57.060 toise i närheten av Paris, visade att jordklotet är tillplattat vid polerna. Trots att man senare konstaterade att mätningarna innehöll betydande fel var de ändå riktgivande och vetenskapligt revolutionerande på många sätt. Genom sina forskningsresultat kunde således Maupertuis och hans forskargrupp påvisa att Newtons teori om att jordklotet är tillplattat vid polerna var korrekt.

Den fransk-svenska forskargruppens gradmätningsresultat hade stor betydelse för många vetenskapliga och teknologiska branscher, t.ex. för skapandet av sjökort. På 1700-talet under upplysningstiden var Frankrike en av världens ledande världsmakter och Maupertuis blev en direkt nationalhjälte i de vetenskapliga kretsarna i landet. Då Maupertuis hade återvänt till sitt hemland blev han bl.a. inbjuden som medlem i nästan alla vetenskapsakademier i Europa.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis på Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Maupertuis

Anders Celcius på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius

Maupertuis-stiftelsen (bara på finska):
www.maupertuis.fi