Fisket i de många sjöarna i Pello kommun bildar en förträfflig motpol till älvfisket. Den stora sjön Miekojärvi med sitt rena vatten bildar livsmiljö för en mängd ätliga fiskarter; den mest eftersökta är säkert gösen, som här når sin nordligaste gräns. De största fångsterna i Miekojärvi består av siklöja, som vi kallar mujka i Finland, men matfisk av flera andra slag, som gädda, abborre, lake, id och braxen uppskattas av ivriga sportfiskare. De mest betydande av laxfisksläktet är öring, sik, harr och nors. I sjön finns fisk av inemot 20 arter, men för hela sjön behövs bara en fiskelicens, tillståndet för rekreationsfiske i Miekojärvi.

 

Sportfiskets popularitet har ökat under de senaste åren och de mest populära formerna av fiske i sjöarna i Pello är släpfiske och jiggfiske. Även notfiske från stranden, som är den huvudsakliga fiskemetoden för siklöja, har blivit alltmer populär vid Miekojärvi. Särskilt de turister som inte är så insatta i fiske har fastnat för notfisket.

Runt sjön Miekojärvi finns informationstavlor, alla med text på finska, svenska och engelska:

  • Sirkkakoski båt- och fiskehamn
  • Mäntylaki sjösättningsramp
  • Pessalompolo båt- och fiskehamn
  • Udden Orhinselänniemi
  • Karhumaa båthamn