Fisket i de många sjöarna i Pello kommun bildar en förträfflig motpol till älvfisket. Den stora sjön Miekojärvi med sitt rena, klara vatten bildar livsmiljö för en mängd ätliga fiskarter; den mest eftersökta är säkert gösen, som här når sin nordligaste gräns. De största fångsterna i Miekojärvi består av siklöja, som vi kallar mujka i Finland, men matfisk av flera andra slag, som gädda, abborre, lake, id och braxen, uppskattas av ivriga sportfiskare. De mest betydande av laxfisksläktet är öring, sik, harr och nors. I sjön finns fisk av inemot 20 arter, men för hela sjön behövs bara en fiskelicens, rekreationsfiske i Miekojärvi.

VIDEO: Vinterfiske – Sjö Miekojärvi i Pello in Lappland