Mångsidig förädling av ursprungsmärkt trä från nordliga skogar, limträbalkar och stockproduktion

Pellopuu Oy är en modern fabrik för förädling av sågvirke; specialiteten är lappländsk rödfura. Fabriken har arbetat i drygt sextio år med byggnadsstock, och erfarenheterna sträcker sig över en hundraårsperiod. Fabriken och huvudkontoret finns i Pello kommun i Turtola by, vid stranden av Torne älv. Företagets produktion består av CE-märkta limbalkar, hyvlade trävaror, stockbyggnader för export och för hemmamarknaden. I sortimentet ingår bärande limbalkar och pelare, stock för husfabriker, stockbyggnader, fritidshus och förrådsbyggnader av stock. Byggnaderna görs enligt standardmodeller och på specialbeställning, likaså i form av samarbete med ett försäljningsteam som har god kännedom om Pellopuus stockbyggnadsteknik. I träförädlingen använder vi årligen 12 000 – 20 000 m³ trävirke från norra Finland. Produktionslinjen tillverkar ca 350 byggnader om året, 85 % av dessa exporteras. Bolaget är en del av koncernen Kriston Kiinteistöt Oy.