Timo K. Mukka hör till Finlands mest särpräglade författare, vars litterära produktion klart har påverkat både Kauko Röyhkäs och Ville Valos musik. Mukka var född i Orajärvi by i Pello, och en reliefavbildning av författaren finns i det kommunala biblioteket.