En 3,3 kg:s gös som fångats med nät i Miekojärvi i Pello i Lappland

Miekojärvi är världens nordligaste vattendrag där gösen förökar sig naturligt.