En över tre kilos gös som fångats genom släpfiske i Miekojärvi i Pello, västra Lappland

Visste du att "Polcirkelns pärla" Miekojärvi är världens nordligaste vattendrag där man kan fiska gös?