Det stora stenröset Jaipaljukka uppstod i slutet av istiden när inlandsisen smälte, och av kontinentalsockelns rörelser. En ca 4 km lång naturstig med informationstavlor börjar ca 12 km från Pello i riktning Rovaniemi.