Det stora stenröset Jaipaljukka uppstod i slutet av istiden närlandland smälte, och av continentalalsockelns rörelser. En ca 4 km Lång naturstig med informationstavlor börjar ca 12 km från Pello i riktning Rovaniemi.

 

VIDEO: Jaipaljukka i Pello, i Lappland, Finland