Den franska gradmätaren och vetenskapsmannen Maupertuis i vinterutrustning

Upptäcktsresanden och matematikern Pierre Louis Moreau de Maupertuis kom under åren 1736-1737 med en fransk-svensk grupp vetenskapsmän till Tornedalen, Pello och Lappland. Gruppens gradmätningar bevisade att jordklotet är tillplattat vid polerna.