En funderande ren i Pello i finska Lappland

Pello är en del av norra Finlands renskötselområde. I Pello kan du råka på renar till och med i centrum av tätorten.