Pohdiskeleva lappilainen poro Pellossa

Pello on osa Pohjois-Suomen poronhoitoaluetta. Poroja voit kohdata Pellossa vaikka taajaman keskustassa.