Gradmätarens Maupertuis kabinett vid Café-Restaurang Granni vid Vihreä Pysäkki i Pello

Den franska vetenskapsmannen och filosofen Maupertuis ledde under åren 1736-1737 den berömda gradmätningsexpeditionen som vetenskapligt lyckades bevisa att jordklotet, i enlighet med Newtons teori, är tillplattat vid polerna