Pello vid den finska och svenska gränsen i Tornedalen

Från Pello centrum är det kort väg till Sverige: du korsar bara bron över Torne älv